SISTEM e-PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

LUPA KATALALUAN ?
Bagi kali pertama login sila guna NoKP sebagai ID Pengguna dan
ePSM#2015 sebagai katalaluan. Sekiranya masih gagal sila berhubung dengan Helpdesk Penyelaras di jabatan masing-masing atau Helpdesk Bahagian Sumber Manusia Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah di talian
04-7744425, 04-7744440 atau 04-7744447 untuk reset katalaluan